אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת קרח - הרב אביאל עמר

בתקופה בה אנו נמצאים בארץ, המפלגתיות מקטבת ולא מאחדת למה לא לראות את המשותף ולא את השוני. וכמו שאמר ר' אלימלך מליז'נסק "תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונם"


פרשתנו מספרת על מחלוקת קורח ועדתו שחלקו על משה. בפרשה זו ראינו כמה מסוכנת המחלוקת. קרח בן דודו של משה רבנו מתנגד למנהיגותו של משה יחד עם דתן ואבירם ואון בן פלת ומאתיים וחמישים אנשים איש מכובדים. הוא טוען "כל העדה כולם קדושים ומדוע תתנשאו על קהל ה'" למה דוקא אתם? משה מנהיג ואהרון כהן! גם אנחנו רוצים כולנו קדושים. משה שומע זאת ונופל על פניו כי הוא יודע שזה מעשה חמור מנסה להניא אותם ממעשיהם, משה לא מחזיק במחלוקת פונה לקרח "המעט מכם כי הבדיל אתכם מעדת ישראל להקריב אתכם אליו לעבוד את עבודת משכן ה' ולעמוד לפני העדה לשרתם" וגם פונה לדתן ואבירם כדי לדבר איתם והם משיבים "לא נעלה". הקב"ה אומר "הבדלו מתוך העדה הרעה הזאת ואכלה אותם כרגע" ... האדמה פוצה את פיה ובולעת את קרח ועדתו וכל משפחתם ורכושם, במיתה לא טבעית כדי להוכיח לכולם שהוא שליחו של הקב"ה ולא עשה זאת מליבו. 

במסכת אבות נאמר: כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים ושאינה לשם שמים אין סופה להתקיים". הרמב"ם בפירוש המשניות כותב:" כי החולק לא לשום מטרה שפלה אלא לדרישת האמת יתקיימו דבריו ולא תיפול מילתו". מחלוקת שנובעת מכל מיני סיבות אישיות כמו שראינו אצל קורח, היתה בה נגיעה אישית כמו שרש"י מסביר שזה היה בגלל קנאתו של קרח שראה שמשה מינה את אליצפן בן עוזיאל להיות נשיא שבט  ולא אותו, זה גרם לו אחר כך לזלזל בנבואתו של משה רבנו. 

מחלוקת לשם שמים זו מחלוקת הלל ושמאי לשם בירור והפצת האמת, היא אמיתית ומתקיימת. המשנה ביבמות כותבת: אף על פי שאלו אוסרין ואלו מתירים אלו פוסלין ואלו מכשירין לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל ולא בית הלל מבית שמאי. וזה כל ההבדל מותר לחלוק ולהביע דעה אבל בתנאי שאין נגיעה אישית, בתנאי שמחפשים את האמת הצרופה ולא משהוא אחר או אינטרס אישי, בודאי שלא רוצים לסתום פיות לאנשים אבל יש דרך איך לומר, ומתי. ההוכחה הגדולה לכך היא אהבתם של הלל ושמאי אחד לשני למרות הקיצוניות בפסיקת ההלכה ביניהם. זה מראה על אמת זה מראה על חיפוש של צדק, וכשהכוונה היא טהורה זה מתקיים.

נקודה נוספת בהמשך הפרשה שלמחרת מתלוננים עם ישראל "אתם המיתם את עם ה'" והדבר גורר מוות של עוד 14,700 איש. עם ישראל ממשיך בדרך התלונות והמחלוקת וגורם לגביית מחיר כבד יותר מאשר המחלוקת עצמה שבה מתו רק קרח ועדתו. הדבר הזה מפליא מאד, איך לא למדו מטעויות העבר איך לא למדו לקח?

לצערנו לפעמים גם אנחנו כמותם לא לומדים, קל לנו לתת ביקורת על אנשים אחרים שלא מתנהגים כשורה. כולנו יודעים כמה התלונות והכעסים ומריבות גורמות רע קודם כל לאדם עצמו וגם לסביבתו. כאשר דברים לא הולכים כפי שרצינו אנחנו מתעצבנים מתלוננים וכועסים וקשה מאד לשלוט בעצמנו, והדבר היותר חמור שאנו מתעקשים להיות הצודקים.

כשאנו מתבוננים בפרשיות השבוע והדברים לנגד עיננו אנו מבינים כמה מסוכנת היא מריבה שיש בה אינטרסים, מריבה לא לשם שמים, מריבה מתוך קנאה ודאגה אישית. כמה הדברים מדברים בעד עצמם ונכונים בתקופה בה אנו נמצאים בארץ, המפלגתיות שמקטבת ולא מאחדת רואה רק את הרע שבשני ולא את הטוב. התלונות גובות מחיר יקר יותר מהמחלוקת עצמה ולא יוצא לנו שום דבר מזה אז למה להיכנס לזה בכלל? למה לא לראות את המשותף ולא את השוני. וכמו שאמר ר' אלימלך מליז'נסק "תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונם". אמן.

כניסת שבת: 19:29
צאת שבת:   20:34

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.