אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת בהר

ההליכה בדרכי ה' המדריכים אותנו לטוב, הם מקור הטוב, וזו הדרך הטובה ביותר להתחבר לטוב. פרשת השבוע מאת הרב אביאל עמר


פרשת בהר פותחת בפסוק: "וידבר יי' אל משה בהר סיני לאמר... כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת ליי'" כשם שהאדם עובד ששה ימים בשבוע וביום שבת נח, כך גם הארץ שש שנים נותנת את יבולה ובשנה השביעית צריכה מנוחה. ישנה שאלה מפורסמת למה בחרה התורה לומר לנו דווקא על מצוות השמיטה שהיא נאמרה בהר סיני? הרי הרבה מצוות עוד קבלנו במתן תורה בהר סיני? ובמה מיוחדת מצווה זו?

מצוות שמיטה נאמרה פעמיים פעם אחת בצורה כללית "והשביעית תשמטנה ונטשתה" בפרשת משפטים. ופעם נוספת בפרשת בהר מפרטת את המלאכות האסורות "שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא תבצור"... התורה מלמדת אותנו כלל חשוב שגם הכללים וגם פרטי הפרטים ניתנו לנו בהר סיני ומכאן נלמד לכל המצוות שלפעמים נרמזות במילים מועטות אך פירושן והסברן ניתנו בסיני.

וכמו שכתב הרמב"ם על הפסוק: "ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה" למד הרמב"ם: התורה – זו תורה שבכתב, והמצווה – זו תורה שבעל פה. והכל נמסר למשה רבנו בהר סיני וזה אחד משלושה עשר העיקרים של היהדות. אך עדיין השאלה למה דווקא מצוות השמיטה מלמדת אותנו את היסוד החשוב הזה? מה הקשר המיוחד של השמיטה להר סיני.

במצוות השמיטה מגיע האדם לאמונה גדולה ובטחון בקב"ה "וכי תאמר מה נאכל בשנה השביעית הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו"? אומר הקב"ה "וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית ועשת את התבואה לשלוש השנים" מי שילך לפי ציווי התורה יהיה לו נס שבשנה השישית תוציא האדמה כמות של שלוש שנים לשישית שביעית ושמינית.

מצוות השמיטה באה ללמד לכל המצוות כולן שהטבע כולו בגזרת עליון, עוזר למי שמקיים את המצוות, ולמי שעושה זאת בנאמנות ובביטחון בבורא ללא שום מניעים חיצוניים. מצוות השמיטה מלמדת אותנו מה היחס לכלל מצוות הבורא שאפילו שזה נגד ההיגיון, מי שזו דרכו יראה לו הקב"ה ישועות וניסים גדולים. וכמאמר המדרש בדברים רבה: אמר הקב"ה שמעו לי, שאין אדם שומע לי ומפסיד"!

ההליכה בדרכי ה' המדריכים אותנו לטוב, הם מקור הטוב, וזו הדרך הטובה ביותר להתחבר לטוב . הקב"ה המגדיר את הטוב ואת הרע במצוותיו מדריך אותנו ע"י התורה להביא את מלוא הברכה לעולם תוך דילוג על ההיגיון המוגבל שלנו אל עבר ההיגיון האלוקי שלו.

כניסת שבת: 19:10

יציאת  שבת: 20:14

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.