אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת אמור

"כל יהודי הוא בעל מעלה הנובעת מהיותו בן של מלך מלכי המלכים שבחר בעם ישראל להיות לו סגולה מכל העמים" - פרשת אמור מאת הרב אביאל עמר


הקדושה בעולם מתגלה בשלושה תחומים קדושת המקום קדושת הזמן וקדושת האדם. פרשת אמור מתחילה בקדושה האדם ומדברת על הציווי לכוהנים ולכהן הגדול. בין האיסורים לכהנים ישנו איסור להטמא למתים. והטעם "לא יטמא בעל בעמיו להחלו" מסביר הרמב"ן: "כי למעלת הכהן בעבור שהוא ראוי להיות הגדול והנכבד בעמיו יזהירנו שלא יחלל מעלתו לעולם". ומזה הטעם אפשר ללמוד לכל אדם ולאו דוקא אל הכהנים אלא לכל יהודי ויהודי. כל יהודי הוא בעל מעלה הנובעת מהיותו בן של מלך מלכי המלכים שבחר בעם ישראל להיות לו סגולה מכל העמים, להעביר את המסר שלו לעולם.

להיות עם נבחר זו לא התנשאות על העמים אלא דוקא ענווה, ככל שאנו יותר קרובים לאלוקים אנו חשים כמה אנחנו קטנים ולא חשובים. מה שאין כן אדם שקרוב למלך בשר ודם, ככל שהוא קרוב אליו הוא יותר מתנשא ומרגיש שהוא מכובד וכיהודים עלינו לשמור על מעלתנו ולא לנסות ללכת בחוקות הגויים לא באורחות חייהם, לא בדיבורם ולבושם, ולא כל מה שמותר להם מותר לנו. הייחודיות שלנו היא מעלה שעלינו להיות מובדלים מהעמים בדיבורנו בהתנהגותנו ובאורחות חיינו. 

ואף יותר מזה בהמשך הפרשה כתוב: "ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי בתוך בני ישראל אני ה' מקדשכם" על האדם חובה להיזהר בהתנהגותו ולא לגרום לחילול ה' שזה איסור חמור שגם תשובה ויום הכיפורים ואפילו יסורים לא מכפרים על זה עד המוות חס וחלילה. והגמרא בקידושין ל"ט ע"ב מזהירה אפילו עשה כן בשוגג, "אחד שוגג ואחד מזיד בחילול ה'" כמה שצריך לשים לב לזה, למרות שלפעמים זה לא תלוי בנו אלא בנקודת המבט של הרואים אותנו, ואיך אחרים שופטים אותנו. חברים לעבודה, שכנים שלנו, בני משפחתנו והציבור הכללי. והגמרא במסכת יומא דורשת "ואהבת את ה' אלוקיך" שיהא שם שמים מתקדש על ידך שיהא קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים ויהא משאו ומתנו בנחת עם הבריות. מה הבריות אומרים עליו: אשרי אביו שלמדו תורה אשרי רבו שלמדו תורה ראו כמה נאים דרכיו כמה מתוקנים מעשיו עליו הכתוב אומר: "ישראל אשר בך אתפאר".

לאחר מכן עוברת פרשת אמור לדבר על קדושת הזמן. לראשונה מובאת רשימת חגי ישראל פסח, שבועות, ראש השנה ויום הכיפורים, חג הסוכות ושמיני עצרת.

שבת שלום ומבורך

כניסת שבת: 19:05

צאת שבת: 20:09

                                                                                  

 

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.