אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לשביעי של הפסח

"לכל אדם בחייו יש ים סוער יש התמודדויות, מצויים בתווך, ונלחצים. יש לנו אפשרות לשנות את החיים, לקרוע את הים ולעבור בתוך היבשה"

הרב אביאל עמר   •  

שביעי של הפסח הוא היום בו אירע נס קריעת ים סוף, נביא בקצרה את השתלשלות הדברים מרגע יציאת עם ישראל ממצרים ועד קריעת ים סוף. לאחר יציאת עם ישראל ממצרים בבוקר יום ט"ו בניסן באותו היום הגיעו למקום שנקרא "סוכות" שם הקיפם הקב"ה בשבעה ענני כבוד. למחרת ביום ט"ז בניסן נסעו מ"סוכות" והגיעו ל"איתם". למחרת היה זה יום שבת לכן לא נסעו. ביום י"ח בניסן התכוננו למסע ואז אותם שליחים ששלח איתם פרעה אמרו לעם ישראל: נגמרו ימי שחרורכם שהרי אמרתם "דרך שלושת ימים נלך". ענו להם ישראל וכי ברשות פרעה יצאנו? יצאנו ביד רמה! אותם שליחים חזרו לפרעה כדי למסור לו את הדבר. וכדי להעצים את הדבר אמר משה אל העם חזרו לאחוריכם לצד מצרים! שלא יאמר פרעה שאתם בורחים, ואם יש בידו למחות ובוא וימחה. שהרי מפי הגבורה נאמר לי שאתם בני חורין. השליחים שהו בדרך חזרה יום וחצי, ובסוף יום י"ט בניסן באו אל פרעה והגידו לו "ויוגד למלך מצריים כי ברח העם" ואז ביום כ' בניסן "ויאסור את רכבו ואת עמו לקח עימו", "וירדפו מצרים אחריהם וישיגו אותם חונים על הים", "ופרעה הקריב וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהם וייראו מאד ויצעקו בנ"י אל ה'" ביום כ"א בניסן היה זה יום נס קריעת ים סוף חג שביעי של הפסח.

עם ישראל צועקים אל ה' רואים את המצרים מאחוריהם ואת הים מלפניהם ונלחצים, על זה נאמר "יונתי בחגוי הסלע" למה היו דומין באותה שעה? ליונה שבורחת מפני הנץ ונכנסה לנקיקי הסלעים והיה הנחש נושף בה. אם תכנס לפנים - הרי הנחש, אם תצא לחוץ - הרי הנץ, אמר לה הקב"ה "הראיני את מראיך" את כח פעולתך למי את פונה בשעת משה היה עומד ומתפלל אמר לו הקב"ה לא עת עתה להאריך בתפילה שישראל נתונים בצרה. "דבר אל בני ישראל ויסעו". לא כמו שעד עתה היו מסתכלים ורואים את ישועת ה' מרחוק. הפעם אומר הקב"ה שעליהם לעשות מעשה.  

הגמרא במסכת סוטה ל"ז ע"א כותבת:" אמר לו רבי יהודה ... זה אומר אין אני יורד תחילה לים, וזה אומר אין אני יורד תחילה לים, קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה שנאמר בהושע יב, א" סבבוני בכחש אפרים ובמרמה בית ישראל ויהודה עוד רד עם אל" ועליו מפרש בקבלה תהלים סט: "הושיעני אלהים כי באו מים עד נפש טבעתי ביון מצולה ואין מעמד" לפיכך זכה יהודה לעשות ממשלה בישראל שנאמר: "היתה יהודה לקדשו ישראל ממשלותיו". תהלים קיד, ב

פתאום לא הכל מגיע מלמעלה אלא צריך לעשות משהו בשביל לקבל נס. שביעי של פסח נקרא בתורה "עצרת", זמן לעצור להתבונן ולהסיק מסקנות מהפסח. לכל אדם בחייו יש ים סוער יש התמודדויות, מצויים בתווך, ונלחצים. יש לנו אפשרות לשנות את החיים, לקרוע את הים ולעבור בתוך היבשה. לאחר העוצמות האדירות שקיבלנו מליל הסדר ומחג הפסח, עלינו לקחת את כל הכוחות הללו לקפוץ היישר לתוך ים הסוף שלנו ומתוך אמונה גדולה הנס יופיע ונזכה לעבור בתוך הים ביבשה.

 

חג שמח ושבת שלום - תזכורת להניח עירוב תבשילין

כניסת החג: 18:54  

צאת השבת: 19:57

   

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.