אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לשבת הגדול

"מי שרוצה גאולה כללית וגאולה פרטית עליו להשתדל כמה שיותר לעשות מעשים בפועל להראות את הקשר האמתי שלנו עם בורא עולם", דברי תורה לשבת הגדול

הרב אביאל עמר   •  

שבת שלפני חג הפסח נקראת שבת הגדול על שם הנס הגדול שקרה לעם ישראל לפני למעלה מ-3300 שנה, הקב"ה ציווה את עם ישראל לקחת שה תמים בן שנתו ולהקריבו לקרבן פסח. ידוע שהאליל של המצרים היה השה, עם ישראל צוו לקשור אותו מעשור לחודש ניסן ועד י"ד ואז להקריבו. המצרים היו מתעניינים בנעשה ועם ישראל היו אומרים להם שאת השה הזה הם יקריבו כקורבן והיו שיניהם של המצרים קהות ומעיהן מתחתכות gל ששוחטים את אלוהיהם ורצו להינקם ולא יכלו.

מובא במכילתא שלא היו בידי ישראל מצוות בכדי שיגאלו בזכותן לכן נתן להם הקב"ה שתי מצוות: קרבן פסח ומצוות ברית המילה והרי אנו יודעים שכן היו להם עוד כמה זכויות שהרי אמרו חז"ל בזכות ארבעה דברים נגאלו אבותינו ממצרים שלא שינו את שמם ואת לשונם ואת מלבושם ולא היו בהם בעלי לשון הרע רואים שהיו להם זכויות להיגאל . אלא יש להתבונן שכל המצוות הללו הם "שב ואל תעשה" דהיינו פשוט נמנעו מלעשות עבירה, ולא שעשו מצווה בפועל. לכן נתן להם הקב"ה מצוות שיעשו בפועל. אבל למה דוקא אלו?

בספר קרבן אשר תירץ על פי הגמרא בקידושין ל"ט : שאמרה אין שכר מצוות בעולם הזה, ולפי זה שאם לא נותנים שכר בעולם הזה אזי גם לא מענישים על ביטול מצוות עשה בעולם הזה. אבל במצוות ברית מילה וקרבן פסח נותנים שכר בעולם הזה וגם מקבלים עונש בעולם הזה. אלו שתי מצוות עשה שביטולם הוא בעונש כרת לכן גם נותנים למי שמקיים אותם שכר בעולם הזה.

מרן החיד"א הסביר ע"פ הגמרא במסכת ברכות כ' ע"א: רב פפא שאל את אביי במה זכו הדורות הראשונים שהתרחשו להם נסים? ענה לו משום שמסרו נפשם על קדושת השם. מסירות נפש מביאה נסים. עם ישראל מסרו את נפשם כשעמדו לזבוח את השה שהוא האליל של מצרים וגם מלו את עצמם כדי שיאכלו מקרבן פסח שהרי נאמר "וכל ערל לא יאכל בו" אם היו באים המצרים עליהם להרגם לא היה ליהודים כח לעמוד מולם, זאת מסירות נפש שמביאה לנסים גדולים וגם מוציאה אותם מטומאה לקדושה.

הדברים מדברים בעד עצמם מי שרוצה גאולה כללית וגאולה פרטית עליו להשתדל כמה שיותר לעשות מעשים בפועל להראות את הקשר האמתי שלנו עם בורא עולם, שהרי ההשתדלות שלנו למטה גורמת לפעולה למעלה אצל הבורא, ואין לנו לחשוש משום דבר שבעולם, אלא לעשות צעד קדימה להתקרב וזה ימשוך אלינו את הברכה שהרי כלל גדול בידנו מי שמקיים את רצון הבורא לא ינזק לעולם.

יהי רצון שיתקיימו בנו דברי הנביא מלאכי שהוא אחרון הנביאים בהפטרה שנוהגים לקרוא בשבת הגדול המדבר על הגאולה לעתיד "הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם" בב"א.

לעילוי נשמת משה ניר בן יעל ז"ל.

כניסת שבת: 18:45

צאת שבת:   19:46

                                                                                                     

 

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.