אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת שמיני-פרה

כל מה שעושה הקב"ה בעולמו עושה לטובה ולא תמיד אנחנו יודעים את חשבונו של הקב"ה מדוע דברים קשים באים עלינו/ הרב אביאל עמר


פרשת שמיני מדברת על היום השמיני לימי המילואים בהם הקים משה את המשכן ופירקו בכל יום, עד שהגיע היום בו תשרה השכינה "קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל" אהרון ובניו עובדים את עבודת הקודש ואש יצאה מלפני ה' וירדה על המזבח. זה היה יום גדול בו הבינו כל העם שלאחר הכשלון בחטא העגל ושבירת הלוחות, עם ישראל נסים לתקן ומביאים מכל הלב נדבה לקודש לבניית המשכן, ואז יורדת השכינה זאת הבשורה על מחילת העוון החמור שעשו "וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם"

היום הכי שמח יום השראת השכינה יום כהונתם הראשון של אהרון ובניו, קרה דבר נורא נדב ואביהו מתו בהקריבם אש זרה. בעיצומה של השמחה נוטלים שני בני אהרון מחתות ומקטירים קטורת "ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם וימותו לפני ה'"

תגובת אהרון על האסון הנורא נאמרת לנו בשתי מילים "וידום אהרון" התגובה הראשונה הצפויה ברגעים אלו הם זעקות של שבר ובכי של המשפחה אך התגובה הראשונה המתוארת היא של משה "ויאמר משה אל אהרון הוא אשר דיבר ה' לאמר בקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבד וידום אהרון" דברי הניחומים של משה לאהרון: שמותם היה בגלל קרבתם אל ה' והיא גרמה לקידוש שם שמים לעיני כל העם. אין כאן שתיקה חיצונית של אהרון אלא שקט נפשי של קבלת הדין בהשלמה.

מובא במסכת זבחים קט"ו ע"ב: "כיון שידע אהרן שבניו ידועי מקום הן, שתק וקבל שכר שנאמר: ויקרא י, ג" וידום אהרן" וכן בדוד הוא אומר תהלים לז, ז" דום לה' והתחולל לו" אע"פ שמפיל לך חללים חללים את שתוק. וכן בשלמה הוא אומר קהלת ג, ז" עת לחשות ועת לדבר" פעמים ששותק ומקבל שכר על השתיקה פעמים מדבר ומקבל שכר על הדבור"

במסכת אבות נאמר: "שמעון בנו אומר כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב אלא השתיקה ולא המדרש עיקר אלא המעשה וכל המרבה דברים מרבה חטא" בספר אורחות צדיקים מובא בכמה מקומות טובה השתיקה כגון אם אדם שמע שמחרפים אותו  ישתוק. ועוד מי שרגיל בשתיקה ניצול מכמה עבירות ליצנות לשון הרע שקרים וגידופים  ועל זה אומרים "מות וחיים ביד הלשון" אהרון מלמד אותנו על מעלת השתיקה. השתיקה יפה לחכמים קל וחומר לטיפשים.

 ועוד למדנו מהו כוחו של איש אמונה גדול שיודע שהכל מכוון משמים וכל מה שעושה הקב"ה בעולמו עושה לטובה ולא תמיד אנחנו יודעים את חשבונו של הקב"ה מדוע דברים קשים באים עלינו. אך עלינו מוטלת החובה לבטוח בה' ולהמשיך בשמחה בעבודת ה'. לא בחינם אמרו חז"ל "הוי מתלמידיו של אהרון".     

שבת שלום ומבורך
כניסת שבת: 18:36
צאת שבת: 19:36
    

r

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.