אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת תרומה

"נתינה אינה נמדדת בשוויה הממוני אלא "בנדבת הלב" שבה. פרשת השבוע מאת הרב אביאל עמר


פרשת תרומה מדברת על התרומות לבניין המשכן וכליו, ותפירת בגדי הכהונה שכל אלו נעשו ע"י נדבת לב טהורה של עם ישראל. "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי". וצריך להבין למה כתוב "ויקחו לי תרומה" הרי תרומה נותנים ולא לוקחים?    כמובן שאין הקב"ה זקוק לנדבותינו ולתרומותינו שהרי הקב"ה מקור הכל, "לי הכסף ולי הזהב נאום יי' צבא-ות" חגי ב',ח'. אלא בזה שאדם עושה מעשה טוב או מצווה בממונו הרי הוא קונה את אותו מעשה טוב לעצמו, ואין לשום אדם שליטה ואפשרות לקחת ממנו את אותה המצווה.

הגמרא בבבא בתרא יא' ע"א: מספרת על מונבז המלך שבזבז אוצרותיו ואוצרות אבותיו בשנות הבצורת, באו אליו חבריו ומשפחתו ואמרו לו: אבותיך גנזו והוסיפו על של אבותם ואתה מבזבזם? אמר להם:

  • אבותי גנזו למטה, ואני גונז למעלה.
  • אבותי גנזו במקום שהיד שולטת בו, ואני גנזתי במקום שאין היד שולטת בו.           
  • אבותי גנזו אוצרות ממון, ואני גנזתי אוצרות נפשות.    
  • אבותי גנזו לאחרים, ואני גנזתי לעצמי.    
  • אבותי גנזו לעולם הזה, ואני גנזתי לעולם הבא. שנאמר: "והלך לפניך צדקך כבוד ה' יאספך".

ולא עוד אלא שמי שנותן משלו לאחרים הקב"ה מחזיר לו כפליים שהרי הבורא רוצה רק לתת ולהעניק לנו. כדברי הגמרא במסכת סנהדרין ק' ע"א: "אדם נותן מלא עומסו לעני בעולם הזה, הקב"ה נותן לו מלא עומסו לעולם הבא". כביכול אדם מקבל מלא חופניו של הקב"ה של הבורא. הקב"ה מבקש מאתנו שנתן לו את הסיבה וההזדמנות להעניק לנו. זהו ויקחו לי תרומה בהחלט אדם שנותן הוא גם לוקח לעצמו.

כאן נכנסת נקודה מאד חשובה על "נדבת הלב", אדם שנותן מכל הלב, לא משנה כמה ומה הוא נתן העיקר מה הייתה כוונתו. שהרי "רחמנא ליבא בעי", פירוש: הקב"ה רוצה את כוונת הלב. רבינו האורח חיים הקדוש למד זאת מהסדר שכתבה התורה את רשימת החומרים לבניית המשכן: זהב, כסף, נחושת, אריגי צמר, יריעות עור, עצים ורק לאחר מכן כתבה "אבני שהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן" לכאורה האבנים הטובות שמיועדות לחושן צריכות להיות קודמותלעורות ולבדים. אלא ללמדנו שהערך האמתי של הנתינה הוא במידת הכוונה וההשקעה. חשובה פרוטת העני וטווית הנשים יותר מהון רב של העשיר שניתן ללא כוונה ראויה או ללא השקעה.

הכלל הוא: "נתינה אינה נמדדת בשוויה הממוני אלא "בנדבת הלב" שבה.

 

כניסת שבת: 16:58

צאת שבת: 17:59

 

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.