אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת משפטים

דרך ארץ קדמה לתורה - אדם שעושה חסד עם חברו מקיים מצווה והיא עצמה עבודת הבורא/ פרשת השבוע מאת הרב אביאל עמר


על הר סיני ירד הקב"ה במעמד נשגב של קולות וברקים ונפגש עם ברואיו "השמע עם קול א-לוהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי" זכו לשמוע ולקבל תורה. עשרת הדברות הן תמצית התורה עשרת הדברות כוללות את כל המצוות, התורה שלנו היא לא רק נשארת בשמים אלא גם יורדת לארץ ומדריכה אותנו בפרטי הפרטים ואפילו הכי קטנים. במעמד הר סיני היה מפגש חשוב מאד, אך המפגש הזה נפרט לפרטים. וזאת פרשת משפטים שמתחילה לפרט לנו את רצון ה' ואיך הוא יורד אל המציאות שלנו במשפטים מעשיים.

פלא שבתחילת פירוט המצוות הקב"ה לא בחר במצוות חשובות כמו שבת, תפילין, יום הכיפורים, מאכלות אסורות וכו' אלא דוקא בזכויות של עבד ושפחה, דיני נזיקין ושומרים, שלא לצער גר יתום ואלמנה, שלא לקלל, לא להטות משפט וכיו"ב לכאורה משפטים אלו אינם מאפיינים את היהדות אלו כללים שבין אדם לחברו. מה רצתה התורה ללמדנו בכך?

רצה הקב"ה ללמדנו שעבודת ה' השלמה היא לאו דוקא רק המצוות שבין אדם לבוראו אלא עבודת ה' האמתית היא כזאת שמשלבת ונותנת מקום לא פחות חשוב גם בין אדם לחברו. שני לוחות הברית שניתנו על לוח אחד מופיעות המצוות שביננו לבין בוראנו, ועל הלוח השני המצוות שביננו לבריות. יש לדעת שההקפדה על זכויות הזולת היא בעצמה מצווה. אדם שעושה חסד עם חברו מקיים מצווה והיא עצמה עבודת הבורא. התורה שלנו מקדשת גם את החיים הארציים.

הגמרא במסכת שבת דף ל"א מביאה את הסיפור על הנכרי שבא להתגייר הלך לשמאי אמר לו גיירני על מנת שתלמדני את כל התורה על רגל אחת, דחפו באמת הבניין שבידו. בא לפני הלל וגייר אותו. אמר לו:"דעלך סני לחברך לא תעביד" שפירושו: מה ששנוי עליך אל תעשה לחברך. זאת כל התורה כולה והשאר פירוש הוא ותלך ללמוד.

כמובן שהתורה שלנו כוללת את כל תחומי החיים ומורכבת מהרבה אידיאלים שונים ואי אפשר להעמידה על יסוד אחד, אבל משם זה מתחיל את זה צריך להבין וזה עיקר המסר של פרשתנו שהתורה שלנו כורכת את שני הלוחות יחד בבחינת דרך ארץ שקדמה לתורה. שבת שלום ומבורך!

 

כניסת שבת:16:52

צאת שבת: 17:53

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.