אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

מבאר טוב-י'ה לפרשת יתרו

עם בוא הגאולה נגיע לפסגה של מימוש כל יכולותנו - "פרשת השבוע מאת הרב אביאל עמר


פרשת השבוע מספרת על אירוע יחיד בהסטוריה אירוע מיוחד בו הבורא נפגש עם ברואיו במעמד נשגב בו שרתה השכינה במלוא עוזה ותפארתה וכל עם ישראל הגיעו לטהרה והיו כמלאכים. 

על הר סיני ניתנת התמצית של התורה שהן עשרת הדברות החל מהדבר הכי בסיסי "אנכי ה' א-לוהיך" כמו שכתב הרמב"ם המצוה הראשונה מתרי"ג מצוות "לידע שיש  א-לוהים" ולהאמין בהשגחתו הפרטית, ועד הפרטים הקטנים הנוגעים להתנהגות בין אדם לחברו,"לא תחמוד בית רעך לא תחמוד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמורו וכל אשר לרעך".

הר סיני  מסמל את ההר הנמוך מכל ההרים "תועבת ה' כל גבה לב" משלי ט"ז ה'. משה רבינו זוכה להיות אבי הנביאים בגלל מעלת הענווה שבו. וכבר העיד עליו הקב"ה "והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה".

רבנו יוסף אלבו בעל "ספר העיקרים" שואל: כיצד התעלו בני ישראל כולם מקטנם ועד גדולם והגיעו בהר סיני לפסגת הנבואה, לשמוע את דבר ה'? כמו שכתוב בתהילים כ"ט: "קול ה' בכח קול ה' שובר ארזים ...קול ה' חוצב להבות אש" איך הצליחו להגיע לדרגה כזאת גבוהה? ונזכר שהעם הזה היה שקוע בטומאתה של מצרים עד שהמלאכים שאלו "מה נשתנו אלו מאלו"?

התשובה היא אם בראש העם עומד משה רבנו, העניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה, איש האלוקים, אב לנביאים, הרועה הנאמן שלנו, אז ודאי שיש לו כח להעלות את כל העם עימו ומרומם את כל ישראל לפסגה של השגת הנבואה. "אנכי עומד בין ה' וביניכם" הוא המתווך והמגשר בין העם לאלוקיו ומעלה את העם כולו לקבלת תורת ה' הנשגבה.

אם כך משפיע משה רבנו על כלל ישראל על אחת כמה וכמה שישפיע עלנו מלך המשיח שיהיה גדול ונשגב ממנו, כמו שדרשו חז"ל במדרש תנחומא על הפסוק: "הנה ישכיל עבדי, ירום ונישא וגבה מאד" הנה ישכיל עבדי - זה מלך המשיח, ירום - מאברהם, ונישא - ממשה, וגבה - ממלאכי השרת.

אם בראש העם עומד משה רבנו ובמהרה בימנו משיח צדקנו, ודאי שכולנו נתרומם לפסגות גבוהות כי הכח של עם ישראל הוא כח סגולי "והיתם לי סגולה מכל העמים", הכח הזה גנוז בנשמה היהודית, בניו של הקב"ה שנשמתם חצובה מתחת כסא הכבוד חלק א-לוה ממעל.

עם בוא הגאולה יתממשו דברי הנביא יואל "אשפוך רוחי על כל בשר ונבאו בניכם ובנותיכם" ודברי הנביא ישעיה: "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" ונגיע לפסגה של מימוש של כל יכולותנו במהרה בימנו.

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.