אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

ניהול תקציב לוקה בחסר

אי גביית ארנונה, שימוש בכספי קרנות פיתוח לפעילות שוטפת, העברת מענקים ממשרד החינוך בניגוד להנחיות וחריגות נוספות. כך עולה בדוח ביקורת משרד הפנים על ניהול תקציב 2017 של עיריית קרית מלאכי


ליקויים וחריגות בניהול תקציב עיריית קרית מלאכי כך עולה בדו"ח ביקורת רואה חשבון מטעם משרד הפנים לשנת 2017,

מידי שנה עורך משרד הפנים, ביקורת במגזר השלטון המקומי ואוסף מידע על מצבן של הרשויות המקומיות, בין היתר, באמצעות רואי החשבון העורכים ביקורת מטעמו על התנהלות הרשות בביצוע התקציב הרגיל, ביצוע התקציב הבלתי רגיל, דיווח כספי והתקשרויות, כח אדם ושכר ועוד.

דוח הביקורת לשנת 2017 מעלה כאמור ליקויים ופגמים בהוצאות של עיריית קרית מלאכי, חלקם אף הופיעו בדוחות של שנים עברו.

על פי הדוח עולה כי בביצוע התקציב הרגיל עיריית קרית מלאכי לא גבתה חובות ארנונה משנת 2011 על פי פסקי דין חלוטים. סכום החובות המשוערך למועד סיום הביקורת כ-3.6 מיליון ש''ח. עוד נמצא כי לשניים עשר מעובדי העיריה חובות פיגורים בארנונה למגורים בסך כולל של 1,263 אלפי ש''ח. 

גם בביצוע תקציבי הפיתוח נמצאו ליקויים. בארבעה תקציבים בלתי רגילים נמצאו חריגות בביצוע ההוצאות מעבר למסגרת התקציבית המאושרת ואלו הסתכמו בסוף שנת 2017 ב 332 אלפי ש''ח. עוד נמצא כי העירייה השתמשה בכספי קרנות הפיתוח ובעודפים זמניים בתקציבים בלתי רגילים, בסך 15,471 אלפי ש''ח, למימון הפעילות השוטפת במסגרת התקציב הרגיל ובשני תקציבים בלתי רגילים שנבדקו, נמצא כי העיריה לא הוציאה צווי התחלת עבודה ולא הטילה קנסות פיגורים שנדרשו בהתאם לחוזים. 

בנוסף עיריית קרית מלאכי לא סגרה שני תקציבים בלתי רגילים אשר היו צריכים להסגר עוד בשנת 2013, והחלה בביצוע שבעה תקציבים בלתי רגילים בסך כולל של 10,002 אלפי ש''ח לפני אישור משרד הפנים. באחד מהתקציבים, שיועד למיחזור הלוואות ביוב, הביצוע לפני אישור משרד הפנים הסתכם ב- 9,500 אלפי ש''ח. עוד נמצא בדו"ח כי העיריה העבירה לקרנות פיתוח 42 אלפי ש''ח שהתקבלו כמענקים ממשרד החינוך וזאת בניגוד להנחיות.  

בביקורת על ניהול נכסים ובטיחות נמצא בדו"ח החשב המלווה כי התאגידים העירוניים שבבעלות העיריה לא ערכו דוחות כספיים מבוקרים לשנת הדוח. ובמנגנוני בקרה וביקורת פנימית נמצא כי חלק מוועדות החובה לא התכנסו בתדירות הנדרשת בחוק. 

מעיריית קרית מלאכי נמסר בתגובה "לשמחתנו, משרד הפנים רואה בקרית מלאכי דוגמה לניהול נכון וכפי שאמר השר אריה דרעי בחשיפת תכנית ההמראה "קשה למצוא אנשי מקצוע כמו בקרית מלאכי" ונמשיך להתנהל באופן תקין גם בעתיד. כמו רוב הרשויות בישראל וכמו בכל שנה, גם קרית מלאכי קיבלה את הדוח השנתי. לא ניתן להשיב לשאלות בהינף יד וכפי שנהוג במקרים אלו, מבקר העירייה מעביר את הביקורת למנהלי האגפים, מכנס ועדה ומעביר את ההסברים המלאים לכל סעיף לגורמים הרלוונטיים בעירייה ובמשרד הפנים".

 

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.