אפליקציית אנגלס
יותר כיף באפליקציה!
הורדת האפליקציה
המשך באתר הרגיל
דלג לתוכן העמוד

הלכות חשובות לפני יום כיפור

הרב שוויכה מגיש מספר הלכות ומנהגים הנוגעים ליום הכיפורים


רגע לפני יום הכיפורים מגיש הרב יעקב שוויכה – ראש המחלקה לטהרת המשפחה במועצה הדתית קרית מלאכי, מספר הלכות ומנהגים הנוגעים יום הכיפורים:

1. עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שיפייסנו, לכן יראה כל אדם לפייס את מי שהקניט עד ערב יום כיפור, גם אם פגע במישהו בדברים בלבד צריך לפייסו.

2. אם נודע לו שחברו מחל לו בלא שהוא ביקש ממנו מחילה, כתב "הפלא יועץ" שאין מתכפר לו לגמרי, לכן יבקש ממנו בכל זאת מחילה.

3. לא יהא המוחל [זאת אומרת אותו אחד שמבקשים ממנו מחילה] אכזרי מלמחול. וכל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו. ובשם המקובלים מובא שמי שאינו מעביר שנאה מליבו על חברו ביום הכיפורים אין תפילתו נשמעת.

4. כתב ה"בן איש חי" שטוב ונכון שהחזן בבית הכנסת יכריז לפני "כל נדרי" שהמתפללים ימחלו זה לזה, ויאמרו הקהל מחלנו.

5. נהגו ישראל במנהג כפרות לפני יום כיפור, יש שנהגו בעופות ויש שנהגו בכסף.

6. מצווה לאכול בערב יום כיפור ולהרבות בסעודה, וכתבו המקובלים שיאכל פי שניים ממה שרגיל לאכול כל יום, כמו שיעור אכילה של שני ימים.

7. בסעודה המפסקת נוהגים לאכול בשר עוף ולא בשר בהמה כיוון שקשה לעיכול יותר. מאכלי חלב, שום וביצים ניתן לאוכלם רק בסעודת הבוקר. יש אומרים שטוב לאכול דגים בערב כיפור, וזאת על פי המדרש שמביא מעשה בחייט שהוציא ממון הרבה כדי לאכול דגים בערב יום כיפור והזדמנה לו מרגלית בדג.

8. מביא ה"שולחן ערוך" שמנהג לטבול (במקווה או בים) בערב יום כיפור. גם אדם שלא נוהג כל השנה לטבול במקווה ישתדל לטבול בערב יום כיפור.

9. השנה, שיום כיפור חל בשבת, מברכים בעת הדלקת נרות "להדליק נר של שבת ויום הכיפורים". בנות אשכנז שמברכות לאחר ההדלקה יברכו מיד שהחיינו, ואילו בנות ספרד הנוהגות לברך קודם ההדלקה, יקפידו לברך שהחיינו לאחר ההדלקה. היינו שיברכו על הדלקת הנר, ידליקו הנרות ולאחר מכן יברכו שהחיינו.

10. כל דיני יום הכיפורים מתחילים מהלילה, והדברים שאסורים בו הם: עשיית מלאכה, אכילה, שתייה, רחיצה, סיכה [משיחת הגוף בשמן ומשחות וכדומה], נעילת הסנדל ותשמיש המיטה.

רחיצה: אסור לרחוץ בין בחמין בין בצונן. אסור לשטוף פנים בבוקר. מי שיש לו קורי שינה בעינו ואינו יורד ללא מים, מותר לו ללחלח אצבעו במים כדי להעביר הלכלוך. בנטילת ידיים של בוקר או לאחר יציאה מבית הכיסא, ייטול שלוש פעמים לסירוגין עד קשרי אצבעותיו [ולא כל היד]. כוהנים הנוטלים ידיים לברכת כוהנים, ייטלו ידיהם כדרכם.

סיכה: אסור להשתמש ביום כיפר בבושם או דאודורנט לפי שנחשב לסיכה האסורה ביום זה. אמנם יכול לתת על גופו לפני כניסת יום כיפור אף שנשאר הרושם ביום כיפור.

נעילת הסנדל: מותר לנעול נעליים שאינם של עור כמו נעלי קרוקס. ויש להקפיד שגם ילדים מגיל הבנה [לערך גיל 4 או 5 ומעלה] ינעלו נעלים שאינם של עור.

תשמיש המטה: אסור לגעת באשתו כאילו היא נידה ולהתנהג בהרחקות המבוארות בהלכות נידה.

11. אין מברכים על הבשמים במוצאי יום כיפור, ואם חל בשבת [כמו השנה], לבני ספרד אין מברכים ולבני אשכנז מברכים. וכותב הרב עובדיה זצ"ל שטוב שגם בני ספרד יברכו על הבשמים לאחר שתיית הכוס. במוצאי כיפור מברכים בורא מאורי האש על נר שהיה דלוק מערב יום כיפור.

 

 

 

.

תגובות

הוספת תגובה

שם
תוכן התגובה
תגובתך התקבלה בהצלחה ותפורסם לאחר בדיקה של צוות האתר.