חדשות קריית מלאכי

דרישה להקפאת הליכי סיפוח תימורים לקרית מלאכי

בימים אלה,עומדת הוועדה לקידום מתחמים מועדפים לדיור להכריע על חלוקת מושב תימורים, וסיפוח חציו לקריית מלאכי. מרכז המועצות האזוריות ותנועת המושבים בפניה ליועץ המשפטי לממשלה" עצרו באופן מיידי את עבודות הועדה וועדות הגבולות בתקופת הבחירות".